ציוד מתח גבוה / שנאי חלוקה

20 קו"א 50-1000 קו"א, שנאי שמן חלוקה
מיועד ל: מערכת חשמל, הפצה, מפעלי תעשיה וכו'. דירוג: A20 50 -1000/KV
תקנים: IEC 60076

 

 

 

 

10 KVA30-6300 KVA
מיועד ל: מערכת חשמל, הפצה, מפעלי תעשיה וכו'. דירוג: 2 KVA6300 -30/KV10
תקנים: 5 - IEC 60076 3 - IEC 60076 2 - IEC 60076 1 - IEC 60076

 

 

 
 

שנאי חלוקה 10KV 100 – 1000 KVA
מיועד ל: יישום חוצות בעיקר על חלוקת הכוח. דירוג: KVA1000 -100/KV10
תקנים: 5 -

IEC 60076 3 - IEC 60076 2 - IEC 60072 1 - IEC 60076
 

 

 שנאי חלוקה 35KV 50 - 31500KVA
 מיועד ל: מערכת החשמל, הפצה ומפעלי תעשיה וכו' .
 דירוג: KVA31500 -50/KV35
 תקנים: 5   IEC 60076 3 - IEC 60076 2 - IEC 60072 1 - IEC 60076